Featured image
Arkiv

Uddevalla kommunarkiv

Uddevalla kommunarkiv är en offentlig arkivinstitution belägen i Uddevalla, Sverige. Som kommunarkiv ansvarar de för att bevara och tillgängliggöra historiska handlingar och dokumentation från Uddevalla kommun. Uddevalla kommunarkiv spelar en viktig roll i att bevara kommunens historia och är en viktig resurs för forskare, historiker och allmänheten. De fokuserar på att bevara och tillgängliggöra handlingar relaterade till kommunens förvaltning och verksamhet. Uddevalla kommunarkiv är dedikerade till att främja kunskap om kommunens historia och bidrar till att bevara kulturarvet för framtida generationer.

Om Uddevalla kommunarkiv

Uddevalla kommunarkiv är en viktig institution för bevarandet av historiska dokument och handlingar för Uddevalla kommun. Arkivet grundades med syfte att säkerställa att kommunens dokumentation och historia bevaras för framtida generationer. Med en rik historia och lång erfarenhet är Uddevalla kommunarkiv unikt positionerat för att bevara och tillgängliggöra värdefull information för både forskare och allmänheten.

Tjänster & produkter

Uddevalla kommunarkiv erbjuder en rad olika tjänster för att underlätta tillgången till historisk information. Bland dessa tjänster finns till exempel forskningsstöd, arkivförvaring och digitalisering av dokument. Kunden kan också köpa kopior av dokument och beställa utskrifter för olika ändamål. Genom att erbjuda en mångfald av tjänster strävar Uddevalla kommunarkiv efter att tillgodose behoven hos både forskare och allmänheten.

Plats

Uddevalla kommunarkiv är beläget i Uddevalla, en stad med en rik historia och vacker natur. I området kan man förvänta sig att hitta en mix av företag och verksamheter, från små lokala butiker till större företag. Besökare kan också njuta av stadens vackra stränder och närheten till skog och natur.

Nära kollektivtrafik:

 • Närmaste busshållplats: Stadshuset (200 meter)
 • Närmaste tågstation: Uddevalla Centralstation (1,5 kilometer)
 • Närmaste färjeterminal: Uddevalla Hamn (3 kilometer)

Varför välja Uddevalla kommunarkiv

Det finns flera skäl att välja Uddevalla kommunarkiv för sina arkivbehov. För det första har arkivet en gedigen erfarenhet och kunskap om Uddevallas historia och dokumentation, vilket gör dem till experter inom området. Dessutom strävar Uddevalla kommunarkiv efter att erbjuda en högkvalitativ och personlig service till sina kunder. Genom att välja Uddevalla kommunarkiv kan man vara säker på att ens dokument och handlingar kommer att hanteras på ett professionellt och omsorgsfullt sätt.

Bra att veta

Det är viktigt att vara medveten om att vissa handlingar och dokument kan vara känsliga och skyddade av sekretesslagar. Uddevalla kommunarkiv följer strikta regler och riktlinjer för att säkerställa att all hantering av dokument sker i enlighet med gällande lagstiftning. Kunden kan vara trygg i vetskapen om att deras information kommer att behandlas med integritet och respekt.

Recensioner

Kunder har gett Uddevalla kommunarkiv positiva recensioner för deras professionella och hjälpsamma service. Många uppskattar också den omfattande kunskapen och expertisen som arkivet besitter inom sitt område. Kunden har också uttryckt sin tacksamhet över möjligheten att få tillgång till viktig historisk information och dokumentation. Sammantaget har Uddevalla kommunarkiv fått beröm för sitt engagemang och dedikation för att bevara och tillgängliggöra kommunens historia.


Faciliteter

 • amenity
  dokumenthantering
 • amenity
  dokumentlagring
 • amenity
  arkivforskning
 • amenity
  poster återvinning

Vanliga frågor (faq)

Vilka typer av arkivtjänster erbjuder ert företag?

Vi erbjuder olika typer av arkivtjänster, inklusive digitalisering av arkivmaterial, arkivhantering och organisering av befintliga arkiv.

Har ni erfarenhet av att hantera och digitalisera stora mängder arkivmaterial?

Ja, vi har omfattande erfarenhet av att hantera och digitalisera stora mängder arkivmaterial. Vi har hjälpt flera kunder inom både offentlig sektor och privata företag med deras arkivbehov.

Hur säkerställer ni integriteten och säkerheten för våra arkivmaterial?

Vi vidtar strikta åtgärder för att säkerställa integriteten och säkerheten för era arkivmaterial. Vi har säkerhetsprotokoll och system på plats för att skydda era arkiv mot obehörig åtkomst, dataförlust och skador.

Kan ni hjälpa till med att organisera och kategorisera våra befintliga arkiv?

Ja, vi kan hjälpa till med att organisera och kategorisera era befintliga arkiv. Våra erfarna arkivarier har kunskap och expertis för att skapa strukturerade och användarvänliga arkivsystem.

Vad är era priser för arkivtjänster och hur faktureras dessa?

Vi erbjuder skräddarsydda priser för våra arkivtjänster baserat på era specifika behov och omfattning av projektet. Priserna kan variera beroende på faktorer som arkivmängd, typ av tjänster och önskad tidsram. Vi fakturerar vanligtvis enligt överenskommen betalningsplan och erbjuder flexibla betalningsalternativ.