Featured image
Forskningsstiftelser

Stiftelsen Esbri

Stiftelsen Esbri är en forskningsstiftelse som är baserad i Stockholm, Sverige. Stiftelsen fokuserar på att främja forskning och utveckling inom områden som rör offentlig sektor och samhälle. Med sitt engagemang och stöd för forskningsprojekt och initiativ bidrar Stiftelsen Esbri till kunskapsutveckling och innovation inom dessa områden.

Om Stiftelsen Esbri

Stiftelsen Esbri är en forskningsstiftelse med säte i Stockholm, Sverige. Företaget grundades med syftet att främja och stödja forskning inom olika områden. Stiftelsen har en lång historia av att främja kunskap och innovation, och har etablerat sig som en viktig aktör inom forskningssektorn. Det som gör Stiftelsen Esbri unik är dess engagemang för att främja samhällsnytta och att bidra till samhällsutvecklingen genom forskning.

Tjänster & produkter

Stiftelsen Esbri erbjuder olika tjänster inom forskningsområdet. De stöder forskare genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd och resurser för forskningsprojekt. Stiftelsen erbjuder också utbildning och workshops för att främja kunskapsutbyte och samarbete mellan forskare och andra intressenter. Kunden kan även köpa publikationer och rapporter som producerats av forskare som samarbetar med Stiftelsen Esbri.

Plats

Stiftelsen Esbri är belägen på Saltmätargatan 9 i Stockholm. Området där företaget är beläget är känt för sin närhet till akademiska institutioner och forskningscentra. Här kan man förvänta sig att hitta ett levande forskningssamhälle och en miljö som främjar kunskapsutbyte och innovation. Området är också känt för sina kulturella sevärdheter, restauranger och kaféer.

Närliggande kollektivtrafik:

 • Tunnelbana: T-Centralen (0,5 km)
 • Buss: Sergels Torg (0,3 km)
 • Tåg: Stockholms Centralstation (0,8 km)

Varför välja Stiftelsen Esbri

Kunder bör välja Stiftelsen Esbri för dess engagemang för samhällsnytta och forskningens betydelse för samhällsutvecklingen. Stiftelsen har en gedigen erfarenhet och kunskap inom forskningsområdet och erbjuder en rad tjänster och resurser för att stödja forskare. Dessutom har Stiftelsen Esbri etablerat sig som en betrodd partner inom forskningssamhället och har ett brett nätverk av samarbetspartners.

Bra att veta

Kunder bör vara medvetna om att Stiftelsen Esbri fokuserar på forskning inom specifika områden och kan därför ha begränsningar när det gäller vilka projekt de kan stödja. Det är viktigt att kontakta Stiftelsen Esbri för att få mer information om vilka områden och projekt de är intresserade av att stödja.

Recensioner

Stiftelsen Esbri har fått positiva recensioner från forskare och samarbetspartners. Kunder berömmer Stiftelsen för dess professionalism, engagemang och stöd för forskning inom olika områden. Många uppskattar också Stiftelsens nätverk och möjligheterna till samarbete och kunskapsutbyte.


Faciliteter

 • amenity
  forskningsfinansiering
 • amenity
  forskningsprojekt
 • amenity
  forsknings samarbete
 • amenity
  datainsamling
 • amenity
  forskningspublikationer
 • amenity
  forskningsetik
 • amenity
  forskningspartnerskap

Vanliga frågor (faq)

Vilka typer av forskningsprojekt stödjer ni som forskningsstiftelse?

Vi stödjer en bred variation av forskningsprojekt inom olika ämnesområden och branscher. Vi är öppna för att finansiera både grundläggande och tillämpad forskning samt tvärvetenskapliga projekt.

Finns det några specifika krav för att kunna ansöka om forskningsfinansiering hos er?

Ja, det finns vissa specifika krav för att ansöka om forskningsfinansiering hos oss. Vi kräver att ansökningarna är relevanta för vårt forskningsområde och att de uppfyller våra kriterier för vetenskaplig kvalitet och metodologi. Dessutom måste ansökarna vara anställda vid en institution eller organisation som är ansluten till vår stiftelse.

Vilka resurser och faciliteter erbjuder ni forskare som får finansiering från er stiftelse?

Vi erbjuder forskare som får finansiering från oss tillgång till våra nätverk, expertis och kunskapsbank. Dessutom kan vi erbjuda möjligheter till samarbeten och utbyte med andra forskare och organisationer inom vårt nätverk. Vi strävar också efter att erbjuda forskarna möjligheter till forskningsresor och konferenser.

Hur ser ansöknings- och utvärderingsprocessen ut för att få forskningsfinansiering från er?

Ansökningsprocessen för att få forskningsfinansiering från oss innebär att forskare skickar in en ansökan enligt våra riktlinjer och tidsfrister. Ansökningarna utvärderas av vårt vetenskapliga råd och bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, relevans och genomförbarhet. Beslut om finansiering tas sedan baserat på utvärderingarna.

Vilka tidigare forskningsprojekt har ni finansierat och vilken inverkan har de haft inom sina områden?

Vi har finansierat en rad olika forskningsprojekt inom olika områden och branscher. Tidigare forskningsprojekt har haft en positiv inverkan genom att bidra till ny kunskap, innovation och samhällsutveckling. Resultaten av dessa projekt har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och presenterats på konferenser, vilket har bidragit till kunskapsspridning och påverkan inom sina respektive områden.