Featured image
Familjehemsplacering

Stiftelsen Credo

Stiftelsen Credo är en organisation som specialiserar sig på familjehemsplacering. De är baserade i Stockholm, Sverige och arbetar inom den offentliga sektorn och samhället. Stiftelsen Credo strävar efter att erbjuda trygga och kärleksfulla hem åt barn och ungdomar som behöver det.

Om Stiftelsen Credo

Stiftelsen Credo är en organisation som specialiserar sig på familjehemsplacering. Med en lång historia och ett starkt syfte strävar företaget efter att erbjuda trygga och kärleksfulla hem för barn som behöver det mest. Stiftelsen Credo har en unik bakgrund och erfarenhet inom området familjehemsplacering, vilket gör dem till ett pålitligt val för familjer och barn i behov.

Tjänster & Produkter

Stiftelsen Credo erbjuder olika tjänster inom familjehemsplacering. De arbetar för att matcha barn i behov av ett tryggt hem med lämpliga familjer som kan erbjuda kärlek, vård och stöd. Dessutom tillhandahåller de kontinuerlig utbildning och stöd till familjehemmen för att säkerställa en positiv och hållbar placering.

Plats

Stiftelsen Credo är beläget på Kammakargatan 66, 2tr, i Stockholm. Området där företaget är baserat erbjuder en mångfald av olika verksamheter och aktiviteter. Här hittar man allt från restauranger och butiker till kulturella evenemang och parker att utforska. Det är en livlig och dynamisk del av Stockholm där människor kan förvänta sig en rik och stimulerande upplevelse.

Nära kollektivtrafik:

  • T-Centralen - 0,5 km
  • Odenplan - 0,3 km
  • Rådmansgatan - 0,7 km

Varför välja Stiftelsen Credo

Kunder bör välja Stiftelsen Credo för deras engagemang och expertis inom familjehemsplacering. Företaget har lång erfarenhet och en bevisad framgångshistoria när det gäller att skapa lyckliga och hållbara placeringar för barn i behov. Stiftelsen Credo sätter alltid barnets bästa i främsta rummet och arbetar aktivt för att skapa trygga och kärleksfulla hemmiljöer.

Bra att veta

Det är viktigt för kunder att veta att Stiftelsen Credo genomgår noggranna utvärderings- och godkännandeprocesser för att säkerställa att familjer som blir familjehem är lämpliga och kapabla att ge bästa möjliga vård och stöd. Detta garanterar att barnen i deras vård får den omsorg och kärlek de förtjänar.

Recensioner

Kunder har gett Stiftelsen Credo positiva recensioner och berömt företaget för deras professionella och engagerade personal, deras stöd och deras förmåga att skapa positiva förändringar i barns liv. Många har uttryckt sin tacksamhet för den omsorg och kärlek som familjehemmen inom Stiftelsen Credo har visat.


Vanliga frågor (faq)

Vad är kraven för att bli familjehem och hur lång tid tar det att bli godkänd?

Svaret på den frågan är att kraven för att bli familjehem varierar beroende på var man bor och vilken typ av barn man är intresserad av att ta emot. Det kan vara krav på ålder, hälsa och bostad. För att bli godkänd som familjehem behöver man genomgå en utredning och utbildning. Tiden det tar att bli godkänd kan också variera, men det kan ta upp till ett halvår eller längre.

Vilket stöd och utbildning erbjuder ni till familjehem?

Vi erbjuder olika former av stöd och utbildning till familjehem. Det kan vara handledning och rådgivning från erfarna familjehemskonsulenter, utbildningar om barnets behov och traumaförståelse, samt möjlighet att delta i nätverksträffar och erfarenhetsutbyte med andra familjehem.

Hur sker matchningen av barn och familjehem och hur lång tid tar det?

Matchningen av barn och familjehem sker genom en noggrann utvärdering av barnets behov och familjehemmets resurser och förutsättningar. Det är viktigt att hitta en bra matchning för att säkerställa barnets välbefinnande. Tiden det tar för matchningen kan variera beroende på tillgång och behov, men processen kan ta upp till flera månader.

Vilken ersättning och bidrag kan jag förvänta mig som familjehem?

Som familjehem får man en ekonomisk ersättning för att täcka kostnader för barnets försörjning och omsorg. Ersättningen varierar beroende på barnets ålder och behov, samt familjehemmets kapacitet och resurser. Utöver ersättningen kan det finnas möjlighet till olika typer av bidrag och förmåner, såsom klädpengar och fritidsaktiviteter.

Vilken typ av uppföljning och tillsyn erbjuder ni för att säkerställa barnets välbefinnande i familjehemsplaceringen?

Vi erbjuder regelbunden uppföljning och tillsyn av familjehemsplaceringen för att säkerställa barnets välbefinnande. Det kan innebära hem- och miljöbesök, samtal med barnet och familjehemmet, samt utvärdering av barnets utveckling och trivsel. Vi arbetar även nära andra aktörer, såsom socialtjänsten och skolan, för att få en helhetsbild av barnets situation och behov.

Recensioner

  • Lena Sundelin

    22-09-2020