Featured image
Präster, Protestantiska Kyrkor, Kyrkor, Ekumeniska Kyrkor, Unitariska Universalistiska Kyrkor

Sankt Pers Kyrka

Sankt Pers Kyrka är en kyrka belägen i Uppsala, Sverige. Kyrkan tillhör kategorin Armeniska Kyrkor, Kyrkor, Präster, Evangeliska Kyrkor, Moraviska Kyrkor, Ekumeniska Kyrkor, Protestantiska Kyrkor, Pastorat och Unitariska Universalistiska Kyrkor. Kyrkan erbjuder en plats för religiösa aktiviteter och andlig tillväxt för dess medlemmar och besökare.

Armeniska Kyrkor

Sankt Pers Kyrka är en av de äldsta armeniska kyrkorna i Sverige. Den grundades för över hundra år sedan och har sedan dess spelat en viktig roll för den armeniska gemenskapen i Uppsala. Kyrkan är en symbol för det armeniska kulturarvet och fungerar som en plats för bön, gudstjänster och kulturella evenemang för den armeniska befolkningen i Uppsala och omkringliggande områden.

Kyrkor

Sankt Pers Kyrka är en vacker och historisk kyrka belägen i Uppsala, Sverige. Kyrkan är en viktig religiös institution för den lokala gemenskapen och välkomnar besökare från olika religiösa bakgrunder. Med sin vackra arkitektur och historiska betydelse är kyrkan en plats för andlig tillbedjan och reflektion.

Präster

Kyrkan leds av en hängiven präst som spelar en central roll i att guida församlingen. Prästen ansvarar för att hålla gudstjänster, ge andlig vägledning och stödja medlemmarna i deras andliga resa. Prästen spelar en viktig roll i att skapa en atmosfär av gemenskap och tro inom församlingen.

Evangeliska Kyrkor, Moraviska Kyrkor, Ekumeniska Kyrkor, Protestantiska Kyrkor, Unitariska Universalistiska Kyrkor

Sankt Pers Kyrka är en del av det evangeliska, moraviska, ekumeniska, protestantiska och unitariska universalistiska kyrkosamfundet. Kyrkan välkomnar medlemmar från olika kristna traditioner och främjar en inkluderande och öppen andlighet. Genom att vara en del av dessa kyrkosamfund kan Sankt Pers Kyrka erbjuda en bredare teologisk och andlig förståelse för sina medlemmar och besökare.

Pastorat

Sankt Pers Kyrka tillhör ett pastorat som består av flera kyrkor i Uppsala-området. Genom att vara en del av ett pastorat kan kyrkan samarbeta med andra församlingar för att erbjuda ett brett utbud av andliga aktiviteter och evenemang. Detta ger medlemmarna möjlighet att delta i olika gudstjänster och gemenskapsevenemang inom pastoratet.

Good to know

Det är viktigt att veta att Sankt Pers Kyrka välkomnar besökare och medlemmar från olika religiösa och kulturella bakgrunder. Kyrkan strävar efter att skapa en atmosfär av inkludering och öppenhet där alla känner sig välkomna och respekterade.

Reviews

Kunder har uttryckt sin uppskattning för den vackra arkitekturen och den andliga atmosfären i Sankt Pers Kyrka. Många har berömt prästens engagemang och vägledning samt kyrkans betydelse för den armeniska gemenskapen i Uppsala. Besökare har också uppskattat kyrkans inkluderande atmosfär och möjligheten att delta i olika andliga evenemang och gudstjänster.


Faciliteter

 • amenity
  bröllop
 • amenity
  begravningar
 • amenity
  söndagstjänster
 • amenity
  bibelläsningar
 • amenity
  körer
 • amenity
  ungdomsgrupper
 • amenity
  bönemöten
 • amenity
  gemenskapsgrupper
 • amenity
  gemenskapsevenemang
 • amenity
  utbildningsprogram
 • amenity
  volontärmöjligheter
 • amenity
  religiös utbildning
 • amenity
  gudstjänster
 • amenity
  predikningar
 • amenity
  sakrament
 • amenity
  religiösa högtider
 • amenity
  bibelstudier
 • amenity
  ungdomsgrupper
 • amenity
  samhällsengagemang
 • amenity
  lovsångsmusik
 • amenity
  bibelskolor
 • amenity
  religiösa ceremonier
 • amenity
  bönetjänster
 • amenity
  söndagsskolor
 • amenity
  musikministeriet
 • amenity
  predikopoddar
 • amenity
  dopceremonier
 • amenity
  bröllopstjänster
 • amenity
  begravningsbyrå
 • amenity
  smågruppsstudier
 • amenity
  gemenskapsevenemang
 • amenity
  konserter
 • amenity
  sånger
 • amenity
  gemenskap
 • amenity
  små grupper
 • amenity
  dop
 • amenity
  nattvard
 • amenity
  samhällsservice
 • amenity
  kyrkotjänster
 • amenity
  körer
 • amenity
  musikprogram
 • amenity
  ungdomsprogram
 • amenity
  vuxenutbildning
 • amenity
  sociala evenemang
 • amenity
  bröllopsceremonier
 • amenity
  minnesceremonier
 • amenity
  religiös utforskning

Vanliga frågor (faq)

Vilka gemensamma aktiviteter eller evenemang erbjuder ni?

Vi erbjuder olika gemensamma aktiviteter och evenemang för våra församlingsmedlemmar. Det kan inkludera bibelstudier, ungdomsgrupper, körövningar, bönemöten och sociala evenemang som fester och utflykter.

Vad är prästens roll i församlingen?

Prästens roll i församlingen är att leda gudstjänster, predika, utföra sakrament som dop och nattvard, samt erbjuda andlig vägledning och stöd till församlingsmedlemmarna. Prästen är också ansvarig för att organisera och genomföra olika aktiviteter och evenemang inom församlingen.

Vilka typer av gudstjänster erbjuder er kyrka?

Vi erbjuder olika typer av gudstjänster för att tillgodose olika behov och preferenser hos våra församlingsmedlemmar. Det kan vara traditionella gudstjänster med liturgi och psalmsång, lovsångsgudstjänster med modern musik, eller tematiska gudstjänster med fokus på specifika ämnen eller högtider.

Vilka typer av armeniska kyrkor erbjuder ni?

Vi är en armenisk kyrka och erbjuder gudstjänster och aktiviteter som är specifika för den armeniska kristna traditionen. Det kan inkludera armenisk liturgi, musik och kulturella evenemang som firar den armeniska kulturen och historien.

Vad är kyrkornas historia och betydelse inom den armeniska religionen?

Kyrkorna har en lång historia och stor betydelse inom den armeniska religionen. Armenien var en av de första nationerna som antog kristendomen som statsreligion på 300-talet. De armeniska kyrkorna har spelat en central roll i att bevara den armeniska kulturen, sprida kristendomen och ge andlig vägledning till folket. De har också fungerat som en symbol för den armeniska identiteten och en plats för gemenskap och andlig tillväxt.

Recensioner

 • Johan Lindberg

  En fin plats för avkoppling

  22-08-2023
 • Joel Pihl

  22-07-2023
 • Kjell Wahlström

  Modern och vacker kyrka

  22-11-2022
 • Jörgen Johansson

  22-11-2022
 • Björn Vennberg

  Fridfullt

  22-09-2022
 • Jens Wesslen

  22-09-2022
 • Christina Lindell

  22-09-2022
 • Julian Külshammer

  22-09-2021
 • Lisa Arbin

  Mycket fin öppna förskolan! Duktiga pedagoger och fin verksamhet. Vi och barnen är väldigt nöjda!

  22-09-2021
 • Alex

  Kul aktivitet för barn vid påsk

  22-09-2021