Featured image
Petroleumproduktsföretag

Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB

Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB är ett petroleumproduktsföretag som är baserat i Bollnäs, Sverige. Företaget specialiserar sig på försäljning och distribution av petroleumprodukter. Med sin expertis inom energiresurser strävar Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB efter att tillhandahålla pålitliga och högkvalitativa produkter till sina kunder.

Om Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB

Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB är ett petroleumproduktsföretag baserat i Bollnäs, Sverige. Företaget har en lång historia inom branschen och har etablerat sig som en pålitlig leverantör av petroleumprodukter i regionen. Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB strävar efter att erbjuda högkvalitativa produkter och exceptionell service till sina kunder.

Tjänster och produkter

Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB erbjuder ett brett utbud av petroleumprodukter och relaterade tjänster. Kunden kan köpa allt från bränsleprodukter som bensin, diesel och eldningsolja till smörjmedel och kemikalier. Företaget har även experter som kan ge råd och vägledning kring energieffektivitet och hållbara lösningar.

Plats

Bollnäs är en vacker stad belägen i Gävleborgs län, Sverige. Området kännetecknas av sin natursköna miljö och närhet till skogar och sjöar. Här kan man förvänta sig att hitta olika typer av företag, särskilt inom skogs- och energibranschen. Besökare kan njuta av den lugna atmosfären och utforska den omgivande naturen.

Närliggande kollektivtrafik:

  • Bollnäs station - 1,2 km
  • Bussstation Bollnäs centrum - 500 meter
  • Bollnäs bussterminal - 1,5 km

Varför välja Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB

Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB utmärker sig inom branschen genom sin pålitlighet, högkvalitativa produkter och exceptionella kundservice. Företaget strävar efter att bygga långsiktiga relationer med sina kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och konkurrenskraftiga priser. Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB är också engagerade i att främja hållbarhet och energieffektivitet.

Bra att veta

När du handlar hos Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB kan du vara säker på att du får högkvalitativa petroleumprodukter. Företaget följer strikta kvalitets- och säkerhetsstandarder för att säkerställa att kunderna får pålitliga produkter. Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB strävar också efter att minska sin miljöpåverkan genom att främja hållbara lösningar och energieffektivitet.

Recensioner

Kunder har uttryckt sin uppskattning för Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB genom att berömma företagets pålitlighet, kvalitetsprodukter och utmärkta kundservice. Många kunder har också uppskattat företagets engagemang för hållbarhet och energieffektivitet. Sammantaget har Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB fått positiva recensioner och betraktas som en pålitlig leverantör inom petroleumbranschen.


Vanliga frågor (faq)

Vilka typer av petroleumprodukter erbjuder ert företag?

Vi erbjuder olika typer av petroleumprodukter, inklusive bensin, diesel, fyringsolja och smörjoljor.

Vilka är era priser för petroleumprodukter och hur kan de förändras över tiden?

Våra priser för petroleumprodukter varierar och kan förändras över tiden på grund av faktorer som marknadsförhållanden, råvarupriser och efterfrågan. Kontakta oss för aktuella priser.

Vilken är er hanteringsprocess för säker förvaring och distribution av petroleumprodukter?

Vi följer strikta säkerhetsprotokoll för att säkerställa att våra petroleumprodukter förvaras och distribueras på ett säkert sätt. Det inkluderar noggrann övervakning av lagringstankar, användning av lämpliga förvarings- och transportbehållare samt regelbundna inspektioner och underhåll av våra anläggningar.

Finns det några specifika krav för att bli kund hos ert petroleumproduktsföretag?

Vi har vissa krav för att bli kund hos oss, inklusive att vara ett registrerat företag och uppfylla våra kreditvillkor. Kontakta oss för att få mer information om våra kundkrav.

Vilka åtgärder vidtar ni för att minska er miljöpåverkan och främja hållbarhet inom petroleumsektorn?

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet genom att investera i energieffektivitet, använda förnybara energikällor när det är möjligt, och genom att följa strikta miljöregler och standarder. Vi arbetar också aktivt med att minska vårt koldioxidutsläpp och att främja återvinning och återanvändning av material inom vår verksamhet.